Neurobiofeedback

Neurofeedback jest wspomaganą komputerowo metodą treningową.

Zobacz więcej

HEG Biofeedback

Ludzki mózg to dla naukowców ciągle jeszcze wielka zagadka. Wciąż podejmujemy próby stworzenia superkomputera symulującego jego działanie. Natomiast do pełnej symulacji pracy ludzkiego mózgu potrzeba jest około 20 EFLOPS mocy obliczeniowej.

Zobacz więcej

Neurologopedia i logopedia z elementami terapii neurotaktylnej

Przedmiotem zainteresowań logopedii jest komunikacja językowa, mowa w szerokim znaczeniu (przekazywanie i odbiór informacji) oraz wynik tego procesu - porozumienie.

Zobacz więcej