Aleksandra Felis – Gajtkowska

Nauczyciel, terapeuta, oligofrenopedagog. To energiczna, aktywna i kreatywna kobieta, ale przede wszystkich szczęśliwa mama Filipa i Kamila cierpiących na mózgowe porażenie dziecięce (MPD). Ola skończyła wiele szkoleń i specjalistycznych kursów, a wśród nich m.in.: – studia podyplomowe z terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, – studia podyplomowe z edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie – oligofrenopedagogika, – kurs z zakresu terapii ręki, – kurs z zakresu szybkiego czytania i mnemotechnik, Ponadto wiele szkoleń i konferencji wzbogacających warsztat pracy terapeutycznej i nauczycielskiej. Ola specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W swojej pracy wykorzystuje elementy sensoplastyki, muzyki, kinezjologii edukacyjnej i metod aktywizujących. Wiele lat była wolontariuszką w Fundacji Dr Clowna, pomagała w organizacji Olimpiady Specjalnej w Katowicach. Od 13 lat jest czynnym nauczycielem wychowania przedszkolnego.