Neurobiofeedback

Neurofeedback jest metodą znaną i stosowaną od lat 60. XX w. Jako piersi treningom byli poddawani zdrowi, młodzi mężczyźni z ośrodka NASA w USA dla zwiększenia ich reaktywności i skuteczności w podejmowaniu decyzji w ekstremalnie trudnych warunkach.

Zauważono wówczas, że treningi miały pozytywne oddziaływanie na wiele aspektów funkcjonowania pilotów, po serii doświadczeń na kotach chorujących na epilepsję zdecydowano się zastosować omawianą metodę w przypadkach osób z padaczką. Bardzo dobre efekty doprowadziły do kontynuowania badań i coraz szerszego zastosowania neurofeedbacku u dzieci i dorosłych.

Od początku XXI w. metodę tę zaczęto  propagować w Polsce. Obecnie to jedna z alternatywnych metod pomocy, która uzyskała popularność i cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców dzieci będących pod opieką poradni pedagogicznych oraz innych instytucji edukacyjnych. Widząc pozytywny wpływ neurofeedbacku na swoich podopiecznych, do jej stosowania zachecają nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, logopedzi i neurolodzy dziecięcy .

Nauczyciel

Udostępnij